O nás

Závod na výrobu expandovaného perlitu byl v Praze postaven v roce 1972 jako odštěpný závod Keramických závodů Košice. Od počátku se zabývá zpracováním minerální suroviny, ze které vyrábí tepelně a zvukově izolační hmotu – Expandovaný perlit a sorbent ropných látek s obchodním názvem Vapex. V roce 1996 byl závod privatizován a je bez zahraniční účasti.

Nosným programem firmy je výroba expandovaného perlitu. Vyrábí se tepelným zpracováním horniny sopečného původu – perlitu, jehož chemické složení a vlastnosti jsou podobné jako sklo. Při teplotách 950 –1200oC upravená surovina expanduje, objem zrnek se až 10 x zvětší na výsledný produkt je jemně zrnitý, pórovitý materiál šedobílé barvy ve formě drobných dutých kuliček. Expandovaný perlit je chemicky inertní, nehořlavý a odolný mrazu, objemově stálý a má sypnou hmotnost od 60 do 120 kg/m3. Má velmi nízký koeficient tepelné vodivosti a proto je jeho použití rozšířeno zejména v oboru stavebnictví jako tepelná a zvuková izolace. Uplatnění však najde pro svou pórovitou strukturu i v zemědělství při provzdušnění zeminy, stabilizaci vlhkosti a hnojiv v půdě, při hydroponii ale i ochraně plodin před mrazem. Jemné druhy experlitu s nízkou objemovou hmotností se používají jako plnivo.

Speciálním druhem expandovaného perlitu je VAPEX, sorbent ropných látek s adsorbční schopností minimálně 350 litrů ropných látek / m3 ( 350 ml/g ). Výrobek má nesmáčivou úpravu a je schopen pevně vázat ropné látky ze země i vodních ploch.

Kvalita výrobků je zajištěna průběžnou kontrolou výrobního procesu a je dozorována státní zkušebnou TZUS Praha , která naše výrobky certifikovala. Výrobky mají atest TZUS č. 97 – 0222, a vyhovují z hlediska normy o obsahu radionuklidů.

V tuzemsku jsou výrobky dostupné v síti prodejen se stavebninami i maloobchodní prodejně závodu, zpracovatelské firmy, které mají zpravidla specifické podmínky nakupují výrobky přímo. Od roku 1995 dodává závod expandovaný perlit na výrobu suchých omítkových směsí, malt a zásypů výrobcům v EU.