Expandovaný perlit pro STAVEBNICTVÍ

Vlastnosti

Expandovaný perlit je přírodní, jemně zrnitý prášek šedobílé barvy s vysokou tepelně izolační a zvukově izolační schopností, vysokou tepelnou odolností a nízkou objemovou hmotností. Vyrábí se tepelným zpracováním horniny sopečného původu – perlitu, jehož chemické složení a vlastnosti jsou podobné jako sklo.

Oblasti použití

Expandovaný perlit se používá zejména ve stavebnictví k výrobě lehčených izolačních omítek, zdících malt a betonů. Pro své vlastnosti, jako jsou nízká hmotnost a vysoká tepelná odolnost (více jak 900oC) je vhodný k tepelné i zvukové izolaci a požární ochraně objektů.. Další oblastí využití expandovaného perlitu je výroba žáruvzdorných výrobků a izolačních zásypů. Hrubozrnný expandovaný perlit je používán k provzdušnění a vylehčení hlíny, kde působí také jako stabilizátor vlhkosti. Chemickým složením a tepelnou úpravou je zdravotně nezávadný, biologicky a chemicky neutrální.

Technické údaje

Chemické složení

 
SiO2 ……min 66 %
Fe2O3……max 3 %
Al2O3……max 18 % CaO + MgO……max 6 %
   Na2O+K2O… …max 8 %

technické vlastnosti

 
EP 100 Sypná hmotnost max. 100 kg/m3 
  Zrnitost 0 – 0,5 mm
EP 150 OM Sypná hmotnost max. 150 kg/m3 
  Zrnitost 0 – 1,0 mm 
EP 150 PB
Sypná hmotnost max. 180 kg/m3 
Zrnitost  0 – 2,0  mm (min. 50% nad 0,5 mm)
AGRO Sypná hmotnost max 200  kg / m3
Zrnitost 0 – 4,0  mm (min. 80% nad 1 mm )
Tepelná vodivost : 0,05 W/m.K
Ostatní technické vlastnosti informativně:
Pevnost v tlaku : 150 – 400 kPa
Vzdušná vlhkost : max. 0,08 % objemu
Nasákavost : 320 – 350 l ( druh EP 150 H1 a EP 150 H2 – nenasákavý)
Kapilární odpar : 0,45 g / h
Souč.dif.par : 0,032 g / m.h.torr
Tepelné použití : – 200 o C  + 900 o C
Chemická odolnost : jako sklo
Zvuková pohltivost  v  % při : 400 Hz 800 Hz 1600 Hz
a vrstvě  2 mm 28 52 80
3 mm 37 70 90
5 mm 70 72 92
Balení : a)  papírové 3 vrstvé pytle  po 125 l,     1 m3 =  8 pytlů
b)  velkoobjemové vaky   1,25m3
c)  volně ložený v cisternách
Skladovatelnost :  neomezená,  papírové  pytle  je  nutné  chránit  před  vlhkostí.

 

Dokumentace

Technický list EP 100 Technický list EP 150 OM Technický list EP 150 PB Návod k použití expand perlitu
bezpecnostni-list-pro-ep-dle-eu-2015_830 Prohlášení o shodě EP 100 Prohlášení o shodě EP 150