VAPEX – SORBENT ROPNÝCH LÁTEK

Vapex je ekologický prostředek na likvidaci ropných látek, rozptýlených ve vodě nebo vylitých na zem. Jedná se práškový sorbent minerálního původu s vysokou schopností vázat na svůj povrch nepolární látky. Je nesmáčivý a na vodě plave. Je stálý, netoxický a zdravotně nezávadný. Adsorbované látky se neuvolňují ani při mechanické manipulaci s ním, a to po dobu několika let. VAPEX je nehořlavý a má neomezenou dobu skladovatelnosti.

Použití

  •  Čištění podlah znečištěných ropnými látkami spočívá v posypání dostatečným množstvím VAPEXU, který ropné látky rychle adsorbuje. Nasycený VAPEX se zamete.
  •  Čištění stojatých vod od ropných produktů se provádí posypáním VAPEXU na vodní hladinu a po chvíli působení se nasycený materiál sbírá síťovým sběračem.
  •  Čištění vodních toků znečištěných ropnými látkami je možné pomocí pevných nebo plovoucích norných stěn, kterými se přehradí vodní tok po celé šíři a VAPEX se nasype před stěnu. Nasycený materiál plave na vodním toku a sbírá se sítem.
  •  Čištění rozptýlených ropných látek ve vodě se provádí za použití filtru s VAPEXOVOU náplní. K tomu účelu je vhodné použít VAPEX B nebo E.
  •  Hašení hořících ropných látek se provádí nasypáním VAPEXU v silné vrstvě. VAPEX zabrání přístupu vzduchu, urychlí hašení a pohltí zbývající ropné látky.

Likvidace

Použitý prostředek se podle Vyhlášky 383/2001 Sb. stává nebezpečným odpadem, kód odpadu 15022,kategorie N. a zneškodňuje se podle míry a stupně znečištění.

Vlastnosti

Hydrofobizovaný perlit – VAPEX – se vyrábí expandováním a hydrofobizací horniny sopečného původu -perlitu. Perlit je v podstatě amorfní křemičitan hlinitý sopečného původu. Jeho chemické složení je informativně :

Technické údaje

Chemické složení

 
SiO2 ……min 69 % Fe2O3……max 3 %
Al2O3……max 18 % CaO + MgO……max 6 %
Na2O+K2O……max 8 %

Tepelným zpracováním tato hornina expanduje na produkt ve formě drobných dutých kuliček. Vzniká jemně zrnitý prášek šedobílé barvy s vysokou tepelnou odolností a nízkou objemovou hmotností. Jeho tepelné použití je – 200 oC + 900 oC. Expandovaný perlit je biologicky a chemicky neutrální, nehořlavý a zdravotně nezávadný. Při hydrofobizaci se povrch zrn pokryje nesmáčivým, vodoodpudivým povlakem. Vapex má vysokou schopnost adsorbovat ropné látky, na vodě plave.

Oblasti použití

Hydrofobizovaný perlit – VAPEX se používá jako sorbent nepolárních látek, směsí polárních a nepolárních látek a pro jiné speciální účely. Používá se zejména na odstranění nežádoucích ropných látek z vody, vodních toků a pevných povrchů.

Druhy

 
VAPEX A Sypná hmotnost 80 kg/m3
Zrnitost 0 – 1 mm
VAPEX B Sypná hmotnost 120 kg/m3
Zrnitost 0 – 2 mm,   z toho min.60 % nad 0,5 mm
VAPEX E Sypná hmotnost 180 kg/m3
Zrnitost 0 – 4 mm , z toho min 70 % nad 1 mm
Adsorbce : A= 5,0-8,0 (min  350 g ropných  látek / litr Vapexu  tj. 350 kg/m3
Použitelnost : – 200 o C  +  900 o C
Rozpustnost ve vodě : nerozpustný. Dlouhodobé působení ( více jak rok ) solí, např. NaCl, NaNO3,
Na2SO3, Na2SO4 účinnost Vapexu nesnižuje.
Chemická odolnost :  PH 6,0-8,0
Balení : 125 l  papírové pytle (1 m3 = 8 pytlů ) nebo 50 l PE pytle (1 m3 = 20 pytlů ) , 30 l sudy
Skladovatelnost : neomezená. Papírové pytle je nutné chránit před vlhkostí a při manipulaci před mechanickým poškozením

 

Dokumentace

bezpecnostni-list-pro-vapex-dle-eu-2015_830 Prohlášení o shodě VAPEX